КОНТАКТ

АДРЕСЕ: 
Дом здравља Бач, Бач, ул. Бачка број 2
Апотека Бач, Бач, Трг др. Зорана Ђинђића 6
Здравствена амбуланта Селенча, 21425 Селенча, Масарикова 40
Здравствена амбуланта Вајска, 21426 Вајска, М. Тита 37
Здравствена амбуланта Плавна, 21428 Плавна, М. Пијаде 28
Здравствена амбуланта Бачко Ново Село, 21429 Бачко Ново Село Пролетерска 3 
Здравствена амбуланта Бођани, 21427 Бођани, З. Ђинђића 8
 
ТЕЛЕФОНИ 
Дом здравља Бач: 021/770-055,  021/770-052 (централа);  021/770-037 (директор и факс) и  021/770-124 (хитна помоћ 194) 
Апотека Бач: 021/770-066 
Здравствена амбуланта Селенча: 021/774-144 
Здравствена амбуланта Вајска: 021/775-354 
Здравствена амбуланта Плавна: 021/778-001 
Здравствена амбуланта Бачко Ново Село: 021/779-001 
Здравствена амбуланта Бођани: 021/776-005 
 
E-MAIL: