Error message

User warning: The following module is missing from the file system: wysiwyg. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /home4/opstbac/public_html/bac-multilanguage/includes/bootstrap.inc).

Oбавештења

ДОМ ЗДРАВЉА БАЧ
БРОЈ:01-994/14
ДАТУМ:24.11.2014.г.
Б   а   ч               

ПРЕДМЕТ: Обавештење о запошљавању.

Дом здравља Бач Вас овим путем обавештава о пријему у радни однос на одређено време једног доктора медицине због замене привремено одсутног радника.
На конкурс који је објављен на сајту Министарства здравља РС  дана 12.11.2014.године пријавило се 28. кандидата. Сви кандидати су испуњавали услове из конкурса. 
Директор Дома здравља је донео одлуку да се у радни однос на одређено време прими Новаковић др Зоран, доктор медицине из Бача. 
Ово обавештење биће објављено на сајту Дома здравља Бач.

Директор Дома здравља Бач
Панић др Стева