О НАМА

Дом здравља Бач је основан одлуком Скупштине општине Бач од 16.07.1963. године, када је извршено уједињење до тада самосталних здравствених станица и амбуланти по насељеним местима општине Бач. 
Године 1976. се Дому здравља припаја и Народна апотека Бач, прво као посебна ООУР а од 1980. године Дом здравља Бач је јединствена радна организацуја – са организационом сруктуром која је слична садашњој.
Dom zdravlja  Bač

Дом здравља Бач је здравствена установа чији је основни задатак да обавља здравствену делатност на примарном нивоу на подручју општине Бач, која обухвата:
  • Заштиту и унапређење здравља, спречавање и рано откривање болести, лечење, рехабилитацију болесних и повређених;
  • Превентивну здравствену заштиту групација становништва изложених повећаном ризику обољевања и осталих становника, у складу са посебним програмом превентивне здравствене заштите;
  • Здравствено васпитање и саветовање за очување и унапређење здравља;
  • Спречавање, откривање и лечење болести зуба и уста;
  • Патронажне посете и лечење у кући;
  • Хитну медицинску помоћ и санитетски превоз;
  • Заштиту менталног здравља;
  • Фармацеутуску здравствену делатност;
  • Друге послове утврђене законом  


Матични број: 08051372 

ПИБ: 101759366 
ЖИРО РАЧУНИ:
- 840-83661-84 (основни) 

- 840-83667-66 (сопствена средства) 
- 840-1304761-86 (боловања) 
- 840-1479761-50 (ДИЛС) 
 БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ: 90 на неодређено време од тога 75 уговорених