РУКОВОДСТВО

ОРГАНИ ДОМА ЗДРАВЉА БАЧ:
Директор: Жељко Меселџија
Секретар: Копања Драган
Главна сестра:Зоран Ковачевић
Шеф рачуноводства: Шимудварац Аница