Конкурси/Огласи

Оглас зa пријем у радни однос на неодређено време (са пуним радним временом): Доктор стоматологије 


Оглас зa пријем у радни однос на неодређено време  (са пуним радним временом): домар-мајстор одржавања 


Оглас зa пријем у радни однос на неодређено време (са пуним радним временом) : спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге


Оглас зa пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за радно место Дипломирани економиста за финансијско рачуноводствене послове


Оглас зa пријем у радни однос на неодређјено време са пуним радним временом за радно место Дипломирани правник


Оглас за пријем у радни однос на неодређено време - медицинска сестра-техничар


Оглас за пријем у радни однос ( са пуним радним временом) - Доктор медицине


Оглас за пријем у радни однос на неодређено време
Oдлука о избору кандидата


Оглас за пријем у радни однос


Оглас за продају возила