OРГАНИЗАЦИЈА

У Дому здравља се образују следеће организационе јединице: 
I) Служба за здравствену заштиту одраслих са хитном медицинском помоћи, здравственом заштитом запослених, кућним лечењем и негом и стоматолошком делатношћу,у оквиру које се формирају уже организационе јединице:
  1. Oдељење за здравствену заштиту одраслих са кућном негом у Дому здравља и амбулантама у насељеним местима,
  2. Одељење хитне медицинске помоћи,
  3. Одељење стоматолошке делатности,
  4. Одсек медицине рада. 
II) Служба за здравствену заштиту деце, школске деце и жена, са поливалентном патронажом и дечијом и превентивном стоматологијом, у оквиру које се формирају уже организационе јединице:
  1. Одељење за здравствену заштиту деце и школске децембар,
  2. Одсек поливалентне патронаже,
  3. Одсек за здравствену заштиту жена,
  4. Одељење за превентивну и дечију стоматологију. 
III) Служба за радиолошку и лабораторијску дијагностику, физикалну медицину и рехабилитацију и специјалистичко-консултативну делатност, у оквиру које се формирају уже организационе јединице:
  1. Одсек радиолошке дијагностике,
  2. Одсек лабораторијске дијагностике,
  3. Одсек за физикалну медицину и рехабилитацију,
  4. Одсек за специјалистичко- консултативне делатности. 
IV) Служба за фармацеутску здравствену заштиту - Апотека, у оквиру које се формирају уже организационе јединице:
  1. Апотека Бач
  2. Јединица за издавање готових лекова Селенча,
  3. Јединица за издавање готових лекова Вајска,
  4. Јединица за издавање готових лекова Плавна,
  5. Јединица за издавање готових лекова Бачко Ново Село,
  6. Јединица за издавање готових лекова Бођани.
V) Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове, у оквиру које се формирају уже организационе јединице:
  1. Одељење за правне и економско-финансијске послове,
  2. Одељење за техничке и друге послове.